Zásady ochrany osobních údajů

Níže popisuji způsob nakládání s Vašimi osobními údaji.

1. Jak mě můžete kontaktovat?

 • tyto stránky provozuji přímo já, Daniel Havlík, IČO: 01524437
 • můžete mi napsat na adresu: Šedova 657/10, 198 00, Praha 9 – Černý Most
 • případně mi napsat e-mail na adresu: daniel.havlik@veseleomalovanky.cz
 • nebo zavolat na tel.: (+420) 731 421 691

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

2. Jaké informace o Vás zpracovávám a proč?

 • a. Křestní jméno a příjmení (identifikační údaje): Vaše základní identifikační údaje a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebuji k tomu, abych mohl řádně splnit Vaše objednávky omalovánek a dalšího zboží, které prodávám na svém eshopu.
 • b. Název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát (adresní údaje): Vaše adresní údaje potřebuji k tomu, aby Vám mohli kurýři či zásilkové společnosti doručit zboží na správnou adresu.
 • c. Telefonní číslo a email (kontaktní údaje): Vaše telefonní číslo a email potřebuji k tomu, abych Vás mohl informovat o stavu objednávky a aby Vám ji doručovatelé mohli řádně doručit. Váš kontaktní telefon a email musím znát také z toho důvodu, abych Vás mohl kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.Pokud mi neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, nebudu s Vámi moci uzavřít smlouvy, to znamená, že nebudu moci vyřídit Vaše objednávky, takže si u mě nebudete moci objednat zboží.
 • d. Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje): Jestliže se u mě zaregistrujete, uchovává systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bych Vám přihlášení nemohl umožnit.
 • e. Počet a druh zakoupeného zboží (informace o nákupu): Jakmile si u mě nakoupíte, uchovám si informaci o Vašem nákupu, abych Vám mohl pomoci při případné reklamaci nebo vrácení zboží. Zároveň slouží tyto údaje mně, abych věděl, jestli jste si u mě reklamované zboží skutečně zakoupili.

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

 • a. Spediční společnosti: Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje předávám společnostem doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží v pořádku doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.
 • b. Účetní: K Vašim osobním údajům má také přístup má účetní, která má u nás na starosti účetnictví, a která zpracovává faktury, kde jsou vidět Vaše identifikační a adresní údaje.
 • c. Poskytovatel platformy e-shopu: Ve velmi omezené míře může Vaše osobní údaje zobrazit také společnost, na jejíž platformě je provozován tento e-shop.Nikomu jinému Vaše osobní údaje nepředávám.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 • Informace o Vašem nákupu a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchovávám po dobu 2 let. Po takovou dobu je uchovávám proto, abych mohl řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. Uchovávání některých dokumentů s osobními údaji nám ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let a účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se mě můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás eviduji a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u mě, dělo a bude dít.
 • b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás eviduji, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • c) Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracovávám osobní údaje nad rámec svého oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musím zabývat.
 • d) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musím vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás eviduji, např. pokud si již nebudete přát být u mě registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který mě opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemohu provést.
 • e) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje mohu uchovávat, ale nesmím s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  • i. pokud popřete přesnost údajů a potřebuji Vaše sdělení ověřit;
  • ii. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abych je vymazal a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • iii. pokud již osobní údaje nepotřebuji, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • iv. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověřím, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v mém důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudu.
 • f) Právo na přenositelnot údajů – v případě, že mě o to požádáte, poskytnu Vám Vaše osobní údaje, které zpracovávám na základě smluv, kterou jsem s Vámi uzavřel, souhlasu a zároveň je zpracovávám automatizovaně. Takové údaje Vám poskytnu v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 • g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušuji pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.